vrijdag 13 juni 2008

God maakt je dom

Psychologieprofessor Richard Lynn claimt in het volgende nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Intelligence dat er een direct verband is tussen atheïsme en een hoog IQ. Dit staat te lezen in de Times. ICT site The Register brengt het zo:
"A psychology researcher has controversially claimed that stupidity is causally linked to how likely people are to believe in God. University of Ulster professor Richard Lynn will draw the conclusion in new research due to be published in the journal Intelligence, the Times Higher Education Supplement reports.
Lynn and his two co-authors argue that average IQ is an excellent predictor of what proportion of the population are true believers, across 137 countries. They also cite surveys of the US Academy of Sciences and UK Royal Academy showing single-digit rates of religious belief among academics."

En verder heet het:
"Lynn pointed out that most children do believe in God, but as their intelligence develops they tend to have doubts or reject religion. Similarly, as average IQ in Western societies increased through the 20th century, so did rates of atheism, he said.
The researchers' claims of a direct causal link have drawn criticism from others in intelligence research, who argue their conclusions are too simplistic. London Metropolitan University's Dr David Hardman said: "It is very difficult to conduct true experiments that would explicate a causal relationship between IQ and religious belief. Nonetheless, there is evidence from other domains that higher levels of intelligence are associated with a greater ability - or perhaps willingness - to question and overturn strongly felt intuitions."

Wetenschappelijk gezien zal je enkel kunnen spreken van significante correlatie in plaats van causaal verband (en dat is het probleem met al die zogenaamd spectaculaire of controversiële onderzoeken van Lynn) maar blijft moeite waard om even te vermelden. Eerder al was er onderzoek dat aantoonde dat een hoog IQ en een progressief wereldbeeld positief gecorreleerd zijn. Ook toonde onderzoek reeds aan dat in de VS, waar dankzij het onderwijs- en mediasysteem de kloof tussen dom en slim bij uitstek groot is, er ook een enorme kloof gaapt tussen de gewone bevolking, die heel erg religieus is, en topwetenschappers, waarvan bijna niemand religieus is. Droge commentaar van The Register:
"Next week: exclusive Reg research reveals the link between obesity and love of cake".

dinsdag 10 juni 2008

Anti-belastingen demagogie

Vandaag viert België "Tax Freedom Day" volgens de belastingconsulenten van PricewaterhouseCoopers (DM 10/06). "Tax Freedom Day", zo leren we, betekent dat "de Belg" vanaf die dag "voor zichzelf werkt, en niet voor de overheid". PricewaterhouseCoopers grijpt dit aan om te pleiten voor verdere belastingverlaging. En het werkt: in Groot-Britannië is er inmiddels zelfs een wetsvoorstel om van "Tax Freedom Day" een officiële feestdag te maken, zodat iedereen kan zien hoeveel die boze overheid van "de mensen" inpikt.

Laten we wel wezen: "Tax Freedom Day" is een staaltje demagogie van de bovenste plank (en daarnaast een erg twijfelachtige profilering van de "fiscale dienstverlening" die PricewaterhouseCoopers levert).

Ten eerste zijn er enorme verschillen in wat "de Belg" nu eigenlijk bijdraagt. Kapitaalbezitters, bijvoorbeeld, betalen relatief gezien nauwelijks mee aan de overheidsinkomsten. Voor hen valt "Tax Freedom Day" dus veel eerder.

Ook, en dat is positiever, de grote groep van Belgen met een lager-dan-modaal inkomen kan veel eerder 'vieren'. Bovendien krijgt zij een deel van wat de rijkere groep aan belastingen betaalt, meteen uitgekeerd in de vorm van premies en steunmaatregelen.

Ten derde betaalt de overheid, wanneer ze tenminste haar publieke en sociale taak goed opneemt, met die belastingen een resem publieke voorzieningen die ook "voor onszelf" zijn. Wat baat het om de "Tax Freedom Day" naar voor op te schuiven (zoals in de VS) en vervolgens nog veel meer geld te moeten uitgeven aan private gezondheidszorg of onderwijs?

Het is tijd om te stoppen met de demagogie dat de globale bijdrage voor de publieke taken naar beneden zou moeten. Wat wel dringend moet veranderen, is de slechte balans tussen het hoge aandeel betaald door werknemers, en het lage aandeel betaald uit bedrijfswinsten en door kapitaalbezitters. Maar daar hoor je de promotoren van "Tax Freedom Day" dan weer niet over.