dinsdag 29 juni 2010

De nuttige idioot

KUL prof Dr Peter Adriaenssens lijkt een beetje de pedalen kwijt. Hij houdt zijn commissiewerk om slachtoffers van kerkelijke pedofiliepraktijken in kaart te brengen voor bekeken ... omdat het gerecht optreedt tegen de kerkelijke pedofiliepraktijken.

Dit getuigt, met permissie gezegd, van tsjevenlogica in het kwadraat. Twaalf jaar bestaat de commissie nu reeds, en gedurende die twaalf jaar heeft de kerk geen enkel dossier aan het gerecht doorgespeeld. Dat was blijkbaar geen reden om op te stappen. Maar als het gerecht dan eindelijk zelf in actie schiet, gooien Adriaenssens en zijn commissie er prompt het bijltje bij neer.

Wat moet je eigenlijk besluiten over een commissie die de bisschoppen toelaat om twaalf jaar tijd te winnen en verjaring te laten optreden, en die dan verontwaardigd is dat de overheid ingrijpt? Gegeven alle respect voor de heer Adriaenssens, kan je hem moeilijk als een bewuste medeplichtige aan dergelijke verjaringspraktijken zien. Blijft over ... de rol van de nuttige idioot, die zich in een onmogelijke positie heeft laten manoevreren, en die nu schiet naar de verkeerde kant.