donderdag 15 december 2011

De vergeten impact van speculanten

Tussen 2006 en 2010 steeg het volume van transacties in voedsel met 2300%. Slechts 2% daarvan had betrekking op een echte levering van goederen. 98% was dus speculatief. Gevolg: alleen al het laatste jaar verdubbelden de wereldprijzen van maïs en rijst. Ander gevolg: miljoenen mensen zullen volgend jaar sterven door hongersnood.
Jean Ziegler, Destruction Massive: Géopolitique de la Faim. Seuil, 2011.

zaterdag 4 juni 2011

Waarom moest Barbara het (aardappel)veld ruimen?

In Wetteren is er een aardappelveld vernield. Wie de details heeft gelezen over de specifieke gentech-proef die daar gehouden werd, zal wellicht het algemene gevoel delen dat de actie van de aardappelverwoesters erover was. Maar het ontslag van KUL-onderzoekster Barbara Van Dyck, die aan de actie deelnam en er zich achteraf van weigerde te distantiëren, lijkt me ook buiten proportie. Waarom moet zij hangen?

Omdat ze buiten de wet trad? Een open maatschappij aanvaardt dat er actie en zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid is, zolang het maatschappelijk vraagstuk belangrijk genoeg is. En het vraagstuk rond genmanipulatie is nu eenmaal enorm. Wie dat ontkent, heeft iets te verbergen.

Of was het omdat ze de vrijheid van onderzoek aanviel? Laten we wel wezen, het onderzoek in Wetteren is deels gefinancierd door BASF en er kan verwacht worden dat BASF de resultaten zou patenteren. Het patenteren van genen heeft niets met vrijheid van onderzoek te maken, maar alles met het beletten van toekomstig vrij onderzoek. Hierover zwegen de verontwaardigde rectoren van KUL en UGent natuurlijk in alle talen. Ja, er is zeker vrij biotech-onderzoek nodig, maar dat mag niet de belangen van de private geldschieters centraal stellen, maar wel die van de volksgezondheid, de biolandbouw en van de derde wereld. Ik beweer niet dat die belangen altijd per se tegengesteld zijn, maar het is wel zeer belangrijk dat de afweging gemaakt wordt.

Of omdat ze zelf wetenschapster is en dus het nest bevuilt? Dat is enkel een promotiepraatje. De TV-beelden van de aardappelactie toonden een groep onschuldige, hardwerkende wetenschappers die het onderspit moesten delven tegen een stel losgeslagen, irrationele eco-hippies. Wat een prachtige vrijbrief voor de uniefs om vanaf nu, onder algehele maatschappelijke goedkeuring, en zonder hinderlijke pottenkijkers, verder aan gemodificeerde genen te werken. Dat er zoveel wetenschappers onder de activisten waren, verstoorde dat plaatje en moet dus zo snel mogelijk onder tafel geveegd worden. Zou dat niet de ware reden zijn van het ontslag van deze jongedame?

maandag 21 februari 2011

De wittebroodsweken van de bruine rattenvanger

Nu er een eerste (zij het nog steeds zeer onwaarschijnlijk) perspectief is op een regering zonder NVA beginnen de media zeer langzaam de antidemocratische, crypto-fascistische stroming binnen de NVA te belichten.

Hierbij worden dan de opmerkingen van de NVA over het muilkorven van cultuurhuis de KVS (omdat ze een avond tegen nationalisme hebben gepresenteerd), en de verkiezing van een NSV-ster als hoofd jong NVA aangehaald.

De Wever zelf blijft echter vooralsnog buiten schot. OK, er waren de aangebrande foto met Le Pen, de vakanties in Tirolerbroek in Beieren, de giftige opmerkingen toen Patrick Janssens excuses aanbood aan de joodse gemeenschap voor de houding van Antwerpen in WOII etc. Maar dat worden voorlopig nog als accidents de parcours afgedaan. Ook de schandalige, vergoelijkende opmerkingen die De Wever indertijd maakte over Hans Vanthemsche (zie mijn post van oktober 2007) bleven onopgemerkt.

Wat De Wever enkele dagen geleden kwam spuien in Terzake, paste rechtstreeks in hetzelfde cryptofascistische plaatje. Niet toevallig kwam het interview op het moment dat een peiling toonde dat de NVA bij verkiezingen op winst zou komen.

Na de gebruikelijke mantra van de verschillende democratieën in dit land, gaf De Wever zijn analyse van de oorzaak van de blokkage. Zonder verpinken zei hij het volgende:
Wat is de oorzaak van het probleem? Dat is dat een linkse minderheid in Vlaanderen samenspant met de linksen in Wallonië. En dan krijg je natuurlijk een blokkage en dingen als een wereldrecord regeringsvormen.

Los van de enormiteit, dat het dus in plaats van de onverzoenlijke nationalisten, integendeel de constructieven zijn die de boel tegenhouden, is dit een directe reflectie van de oude these van de linksen als Vlaamse volksverraders, waarvan je hoopte dat ze tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen was. Maar nee, omdat De Wever ziet dat hij bij een verkiezing aan Vlaamse kant vooral de argumentatie van Vande Lanotte moet vrezen, presenteert hij zonder verpinken linkse Vlamingen als een volksvreemde vijfde colonne van de Walen.

Zo straf had hij ze tijdens deze onderhandelingen nog niet vaak geserveerd. Maar voorlopig mag hij dergelijke zaken dus nog steeds zonder tegenspraak verkondigen. De wittebroodsweken van de bruine rattenvanger zijn nog niet voorbij.