zondag 13 januari 2008

De ayatollahs van de Guimardstraat

Eind vorig jaar kondigde Onderwijsminister Frank Vandenbroucke aan dat de katholieke basis- en middelbare scholen gelijke subsidies zullen krijgen als het gemeenschapsonderwijs. Dit werd her en der onthaald als een historisch besluit, in zekere zin een bekroning van de geleidelijke pacificatie tussen de katholieken en de vrijzinnigen, van de erkenning van maatschappelijk pluralisme en van de ontzuiling.

In zowat dezelfde week stelt Mieke Van Hecke, baas van het katholiek onderwijs, doodleuk dat het niet meer dan normaal is dat er in het vrij middelbaar onderwijs geen info gegeven wordt aan de laatstejaars over de Vrije Universiteit Brussel. Dit onder het motto "we gaan toch geen reclame maken voor een levensbeschouwing die tegengesteld is aan de onze". Meteen werd ieder die enige illusies koesterde over de groeiende openheid van het katholiek onderwijs weer stevig met de voeten op de grond gezet.

Los van het feit dat in de beste sektarische traditie "informatie geven over het bestaan van alternatieven" gelijkgeschakeld wordt met "reclame maken voor" (je denkt onwillekeurig terug aan de acties van de katholieke zuil tegen informatie over anticonceptie, want dat was hetzelfde als reclame maken voor vrije seks), vindt de grootste onderwijsinstantie van Vlaanderen het dus vanzelfsprekend dat je aan je leerlingen verzwijgt dat er ook universiteiten voor vrij(zinnig) onderzoek bestaan.

Koppel dit aan de andere recente uitspraken van de Guimardstraat dat homosexuele leraars die trouwen problemen zullen krijgen in het katholiek onderwijs, en dat alle directieleden en leraars in het katholiek onderwijs gelovig moeten zijn (laat de heksenjacht beginnen!), naast ook de actieve her-zuiling van het hoger onderwijs door de katholieke allianties van de KULeuven in heel het land, en de droeve conclusie is dat het katholieke onderwijs wel met veel plezier de vruchten (subsidies) plukt van het pluralisme, maar dat men zelf zonder scrupules blijft steken in de loopgraven van de jaren '50.

Het is verbijsterend en schandalig wat de fundamentalisten van het katholiek onderwijs zich ongestraft mogen permitteren, zonder enig risico om hun subsidies kwijt te spelen. En dat terwijl er, rationeel gezien, geen enkele reden is om zelfs maar 1 euro aan specifiek religieus onderwijs te geven. Alle erkende godsdiensten worden reeds aangeboden in het lager en middelbaar gemeenschapsonderwijs (een systeem dat zoals geweten een grote meerkost met zich meebrengt ten opzichte van katholiek onderwijs, niet alleen vanwege het inrichten van vele extra lesuren maar ook vanwege de andere sociale selectie van leerlingen die dit met zich meebrengt), dus is het principieel gezien gewoon absurd om daarnaast ook nog eens apart religieus onderwijs volledig te gaan subsidiëren.

Door de opkomst van creationisme/intelligent design enerzijds en burka-scholen anderzijds wordt het bovendien meer en meer duidelijk dat het überhaupt een slecht idee is om levensbeschouwing en onderwijs te vermengen. Ik ben er (zoals veel vrijzinnigen en zelfs heel wat verlichte gelovigen) voorstander van om alle vakken die een specifieke levensbeschouwing promoten, in elk gesubsidieerd onderwijsinstituut af te schaffen. In plaats daarvan kan je dan een algemeen vak introduceren "studie van / oriëntatie op levensbeschouwingen", waarin de achtergrond en kenmerken van de verschillende levensbeschouwingen op positief-neutrale wijze naast elkaar worden besproken, zoals dat hoort in een onderwijs-omgeving. In andere landen kan dit al, waarom moet dit in België anno 2008 science fiction zijn?