zaterdag 22 mei 2010

Loser inc.

Wat een kostelijk interview met Benno Barnard in de HUMO van 11/05. Lachen zeg, die man! Hoe hij elke vraag aangrijpt om zichzelf tot iconisch intellectueel uit te roepen, en zich vervolgens in dezelfde alinea met één of andere drogredenering grondig belachelijk weet te maken.

Eerst poneren dat je sociaaldemocraat tot je laatste snik bent, maar vervolgens de gebruikelijke klaagzang aanheffen tegen "de linkse kerk" en verklaren dat er bij het Vlaams Belang best wel vriendelijke intellectuelen en profeten zitten. Zeggen dat je niet blij bent met het feit dat Vlaanderen rechts is, maar wel vinden dat zij die dat openlijk betreuren dan maar een ander volk moeten kiezen. "Weg met Allah" op posters laten zetten, en als enkele pubers iets terugroepen, verklaren dat je "getraumatiseerd" bent, de universiteitsaula niet meer kunt betreden, "gesloopt" bent. Bestrijden dat dit alles een schreeuw om aandacht is van een mislukt schrijver, met als bewijs: mijn boeken werden sowieso al nauwelijks gelezen. Niet rechtstreeks willen antwoorden op de vraag of je door Israel betaald wordt, maar wel zeggen dat dit een antisemitische opmerking is, in het genre van "Joden slachten kindjes". Leuke hyperbool overigens, beste zelfverklaarde taalvirtuoos!

Je bent van lieverlee geneigd te zeggen: "Jongen, dit gebeurt er nu als jij je een mening probeert te vormen buiten de linkse kerk om, toch niet zo'n goed idee hé!?".

Zullen we het nog één keertje uitleggen, Benno? Ja, links heeft fouten gemaakt door het Angelsaksische model van '(godsdienst)vrijheid, blijheid' te omarmen, in plaats van zich te houden aan een strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar dat betekent niet dat je je bij de neoconservatieven of de neonazi's moet aansluiten, die niets liever willen dan maatschappelijke polarisering op basis van geloof of ras. Ja, de fundamentalistische islam met zijn hoofddoeken en besnijdenissen is een verwerpelijke ideologie. Maar een discours dat alle moslims op één hoop gooit en hun sociaal-economische achterstand zomaar uitwist, versterkt dit alleen maar. Ja, het Iraanse regime en de Hezbollah zijn geen lieverdjes. Maar dat betekent niet dat Israel geen door het internationaal recht veroordeelde schurkenstaat is. En bovenal, beste Benno, bedenk dit: mensen wiens wereldbeeld niet kan bevatten dat al deze dingen tegelijk kunnen waar zijn, zouden misschien beter eerst nadenken voor ze zichzelf tot maatschappelijke spreekbuis uitroepen.

dinsdag 4 mei 2010

Pedonetwerk

Het is een grote vooruitgang dat de cultuur van kindermisbruik in de katholieke kerk aan de kaak wordt gesteld. Tegelijk is het onbegrijpelijk dat iedereen toch nog passief lijkt af te wachten welke maatregelen de kerkelijke commissies en de bisschoppen nu zullen nemen.
Ten eerste, waar is de verantwoordelijkheid van de ouders? Hoeveel ouders met kinderen in het katholiek onderwijs hebben de andere kant opgekeken terwijl het misbruik aan de gang was? Het is toch niet te vatten dat die ouders nu niet massaal hun protest laten horen door bijvoorbeeld het doopsel of communiefeest van hun kind af te gelasten, door gezamenlijk volledige openheid te eisen in hun school, door te betogen aan de kerkpoort.
Ten tweede, waar is de verantwoordelijkheid van justitie? We weten nu dat er een organisatie bestaat met scholen en kindertehuizen in heel het land, waar kinderen verkracht worden, en waarvan de oversten hieraan deelnemen en/of alles toedekken. Dat lijkt me de definitie van een pedofilienetwerk. Los van individuele verjaringstermijnen, zou je dus mogen verwachten dat het parket zou binnenvallen in de bisdommen om bewijzen te verzamelen, de betrokken leiders te arresteren en te ondervragen, misschien zelfs de ergste broeihaarden preventief te sluiten. We moeten nu voorbij de schokkende onthullingen gaan, en naar concreet ingrijpen van de niet-kerkelijke wereld, namelijk ouders en justitie.