dinsdag 4 mei 2010

Pedonetwerk

Het is een grote vooruitgang dat de cultuur van kindermisbruik in de katholieke kerk aan de kaak wordt gesteld. Tegelijk is het onbegrijpelijk dat iedereen toch nog passief lijkt af te wachten welke maatregelen de kerkelijke commissies en de bisschoppen nu zullen nemen.
Ten eerste, waar is de verantwoordelijkheid van de ouders? Hoeveel ouders met kinderen in het katholiek onderwijs hebben de andere kant opgekeken terwijl het misbruik aan de gang was? Het is toch niet te vatten dat die ouders nu niet massaal hun protest laten horen door bijvoorbeeld het doopsel of communiefeest van hun kind af te gelasten, door gezamenlijk volledige openheid te eisen in hun school, door te betogen aan de kerkpoort.
Ten tweede, waar is de verantwoordelijkheid van justitie? We weten nu dat er een organisatie bestaat met scholen en kindertehuizen in heel het land, waar kinderen verkracht worden, en waarvan de oversten hieraan deelnemen en/of alles toedekken. Dat lijkt me de definitie van een pedofilienetwerk. Los van individuele verjaringstermijnen, zou je dus mogen verwachten dat het parket zou binnenvallen in de bisdommen om bewijzen te verzamelen, de betrokken leiders te arresteren en te ondervragen, misschien zelfs de ergste broeihaarden preventief te sluiten. We moeten nu voorbij de schokkende onthullingen gaan, en naar concreet ingrijpen van de niet-kerkelijke wereld, namelijk ouders en justitie.

Geen opmerkingen: