zondag 7 november 2010

Pauli vs. De Leeuw

In een scherp analysestuk in De Morgen noemde Walter Pauli onlangs Rudy De Leeuw van het ABVV een objectieve bondgenoot van Bart De Wever (DM 26/10). Hij bestempelde de oproep van De Leeuw aan sp.a en Groen! om een front te vormen tegen de plannen van de NVA als een naïeve en contraproductieve poging om een nieuw cordon sanitaire in te stellen. Hoewel je inderdaad vragen kan stellen bij de timing van De Leeuw, lijkt Pauli’s analyse me enkele bruggen te ver.

Ten eerste, Pauli hanteert de logica van de politique politicienne. Het ABVV geeft de NVA een kans om te scoren in de pers en zou dus best zwijgen. Maar waarom zou een vakbond zomaar moeten meestappen in de huidige splitsingslogica? Iedereen probeert de splitsing van de personenbelasting voor te stellen als iets onvermijdelijks, waarbij het alleen nog gaat om het vaststellen van het juiste percentage. Het is juist goed dat het ABVV waarschuwt tegen een logica die op termijn leidt naar de splitsing van de sociale zekerheid. Het is niet de taak van de vakbond om de politieke onderhandelingen te voeren, maar om de belangen van de werknemers te verdedigen. Dit is precies wat De Leeuw doet.

Ten tweede, als Pauli per sé een bondgenoot van de NVA wil aanduiden, wat dan met vlijtige onderhandelaar Frank Vandenbroucke, de antipode van De Leeuw? Vandenbroucke onderschreef in wezen het NVA-discours en kwam met een voorstel aandraven waarin zoveel geld werd overgedragen, dat de NVA van de weeromstuit nog veel meer kon vragen. Is dit dan de sp.a-strategie die volgens Pauli vruchten zal afwerpen?

Ten derde is het Pauli zelf die met zijn argumenten tegen polarisatie gevangen zit in de cordon sanitaire-mindset. Onder het cordon koos de sp.a terecht voor een neutrale managementkoers, om de gematigd rechtse partijen te verzoenen met het cordon. Nu het cordon uitgewerkt is, en de sp.a nog maar 15% van de stemmen haalt, is zo’n gematigde koers, waarbij je de doelen van de tegenstander overneemt en er de scherpste kantjes afvijlt, politieke zelfmoord. Alleen een eigen smoel kan de kansen keren. Zo bezien lijkt de oproep van Rudy De Leeuw nog zo dom niet.

Geen opmerkingen: