zondag 28 oktober 2007

De vervreemding van het Internet

Ik vind via Google 18.000.000 resultaten voor Paris Hilton, het internationale rolmodel dat meisjes leert hoe cool het is om een Stupid Spoiled Whore te zijn. Een zoekopdracht naar Samira Bellil, de Franse activiste die mee aan de basis lag van Ni Putes Ni Soumises, zonder twijfel de belangrijkste meidenbeweging in Europa van de laatste tien jaar, levert 42.000 resultaten op. Het zijn vooral korte nieuwsberichten bij haar dood in 2004 en pagina's van internetwinkels die haar boek "Dans l'enfer des tournantes" verkopen. En naar Issam Abdel Hadi, de voorzitster van de Palestijnse Vrouwenbond, de overkoepelende vrouwenbeweging die deel uitmaakt van de PLO, vindt Google krap 120 verwijzingen.

De informatiesnelweg levert dus honderden keren meer informatie over een hoer dan over iemand die zo moedig tegen het etiket hoer in opstand kwam, en besteedt duizenden keer meer aandacht aan een superrijk leeghoofd dan aan één van de leidsters van de belangrijkste bevrijdingsstrijd ter wereld. Bovendien versterkt de populariteit en vindbaarheid van aan elkaar gelinkte pagina's elkaar. Daardoor is het onevenwicht in aandacht nog veel groter dan deze cijfers uitdrukken. Je kan stellen dat een doorsnee persoon geen enkele kans heeft om via internet toevallig op informatie te stuiten over Issam Abdel Hadi of over Samira Bellil, terwijl de Paris Hilton wetenswaardigheden je dagelijks door de strot worden geramd.

Is dat erg? Mensen laten zich daardoor toch niet zomaar beïnvloeden? Het antwoord is simpel. Natuurlijk heeft dat een invloed en natuurlijk is dat erg, zeker voor linkse mensen die de maatschappij willen zien evolueren naar meer gelijkheid, menselijkheid en zelfontplooiing. Heelder volksstammen houden zich bezig met studies over de invloed van media op menselijke gedragingen en de maatschappij, terwijl je toch echt Gramsci niet hoeft gelezen te hebben om te weten hoe belangrijk en ingrijpend culturele hegemonie is. In een interessante documentaire vanavond op VPRO werd gesteld dat er een diepe kloof qua attitude en wereldbeeld gaapt tussen jongeren van 15 en jongeren van 20 jaar. Waarom? Omdat je jaar per jaar de allesoverheersende invloed ziet van opgroeien met of zonder Internet.

Maar wacht eens even, deze scheeftrekking en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn toch niet eigen aan het Internet - we hebben inmiddels ook groepsverkrachtingen met dank aan MTV en massamoorden met dank aan Doom en Grand Theft Auto. Inderdaad, maar op internet is, door het eindeloos dupliceren van populaire Amerikaanse inhoud en door het ontbreken van elke vorm van categorisering van informatie, de scheeftrekking wellicht het grootst.

Is de inhoud van het Internet niet gewoon de afspiegeling van waar mensen belang in stellen? Natuurlijk is alle escapisme, perversie en platvloersheid op internet een barometer van hoe vervreemd vele mensen zijn. Maar het Internet heeft ook een selectief en zelfversterkend effect. In de VPRO documentaire wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan Rob Wijnberg, de 25-jarige Nederlandse filosoof en auteur van "Boeiuh! Het stille protest van de jeugd". Volgens hem maakt het overaanbod van opinies het steeds moeilijker om een eigen mening te formuleren. Door de steeds vagere scheiding tussen nieuws en amusement is voor veel jongeren alles zo'n beetje amusement geworden. "Ze kunnen zich er niet meer druk om maken, en weten in veel gevallen niet eens of iets echt dan wel geënsceneerd is. Het gevolg hiervan is dat alles gerelativeerd wordt. Niet meer kunnen kiezen, niet meer werkelijk betrokken zijn, met als uiteindelijk resultaat: jezelf terugtrekken in een eigen wereld." Zie voor een aanverwante getuigenis over het wereldbeeld van jongeren hier.

Omwille van dit alles, deze blog als een piss in the ocean om de statistieken een klein beetje in de goede richting te duwen. Want de Nederlandse SP had het onder de slogan "Stop de uitverkoop van de beschaving" reeds begrepen: De linkse strijd is steeds meer een strijd om het behoud en de versterking van onze cultuur, tegen alle druk van relativisme, consumentisme en cultuurimperialisme in. Cultuur moet je daarbij opvatten in de brede zin van het woord: hoe de samenleving in elkaar zit, welk wereldbeeld dominant is, hoe we met ongelijkheid omgaan, welke symbolische inhouden we naar waarde schatten. Daarom in De Linkse Hoek: linkse opinies over samenleving, politiek en cultuur; zonder defaitisme, zonder cultuurrelativisme, zonder cynisme. Hoera!

5 opmerkingen:

termpaper zei

The alienation of the Internet is a thing that has so much bad things involve with it I think that the given information about it is really one to see for to know about it more.

Essays

Buy Research Paper zei

Such Exercises are one of the best way to make your vacation favorite and to busy yourself this one of the best action which every one would love to do because every one likes it.

Essays zei

I completely agree with the above comment, the internet is with a doubt growing into the most important medium of communication across the globe and its due to sites like this that ideas are spreading so quickly.

Essays zei

The alienation of the Internet is some thing really good and I think such things are those which happen for the good of it, and this is really nice to have such information for reading.

paxildepression zei

Indeed the Internet is like a double edge sword that can both increase or decrease ones worth in the public eye.Some people can access information in just a snap of a finger but not all information are true. Those who were taking Paxil say that they were not informed of the possible side effects. Paxil birth defects are even very controversial right now. Babies are at risk of developing heart defects if their mothers will take Paxil during the firsth three months of pregnancy.