zondag 7 maart 2010

Interessant voorstel van SP.a

Onder het motto: als het goed is, mag het ook gezegd worden:
Het voorstel van voorzitster Gennez van de SP.a om een belasting op winsten uit kapitaal in te voeren (DM 5/03) is een heel interessante poging om ons huidig fiscaal systeem, dat zoals we weten in al zijn voegen kraakt, te her-denken. Het voorstel voorziet in een belasting op de jaarlijkse aangroei van het totale vermogen van elk gezin, met een vrijstelling voor de waarde van de eigen woning tot 400.000 Euro, en het spaargeld tot 50.000 Euro. In ruil daarvoor zouden de roerende en onroerende voorheffing afgeschaft worden, en de lasten op arbeid verlaagd worden.

Een diepgaand debat over dit voorstel is nodig en nuttig. Een kritische vraag die je de SP.a kan stellen is bijvoorbeeld hoe men zal omgaan met 'schijnwinsten' (bvb. mbt de waarde van je huis) als gevolg van inflatie. Ook lijkt me het tegengaan van schijnzelfstandigen en managementvennootschappen minstens even belangrijk om tot een rechtvaardiger verdeling van de belastingen te komen. Of het tegengaan van de misbruiken van de notionele belastingaftrek.

Beschamend was alleszins de reactie van de huidige Open VLD-kopstukken op het voorstel. Ze buitelden over elkaar heen om een resem jaren-80 mantra's over 'geen hogere belastingdruk' en 'elke belasting op kapitaal is onrealistisch' te spuien. Dit terwijl het SP.a voorstel juist een verschuiving van de belastingen op arbeid naar belastingen op kapitaal beoogt. En terwijl dergelijke belasting reeds bestaat in de meeste West-Europese landen, tot zelfs in de VS toe!

De 'vernieuwing' van Alexander De Croo tekent zich op deze manier steeds sterker af. Hij zette onlangs zelf de toon door de opening van de PS naar lastenverlaging voor bedrijven op tewerkstelling toe te juichen, om er doodleuk aan toe te voegen dat er weliswaar geen enkel liberaal taboe mocht sneuvelen. Met andere woorden, een terugkeer naar de steriele liberale dogma's die juist tot de huidige crisis geleid hebben.

Meteen is duidelijk dat de Open VLD qua nieuwe ideeën dood is voor de komende jaren. Daarmee lijken ook de liberalen, na de CD&V onder Leterme, zich nu af te keren van het inhoudelijk debat om enkel de politiek-strategische toer op te gaan. Het is een angstaanjagende gedachte dat precies deze partijen de herinrichting van onze economie in de komende jaren moeten vormgeven. Hopelijk veranderen ze van koers vóór de auto-assemblage en de chemische industrie uit ons land verdwenen zijn, en vóór de sociale zekerheid op apegapen ligt.

Geen opmerkingen: